Glowna

 

Szkolenia: Funkcje szkolen

Wyróżnia się dzisiaj cały szereg rozlicznych rodzajów szkoleń. Wśród nich występują szkolenia indywidualne, szkolenia grupowe, szkolenia wewnętrzne, szkolenia zewnętrzne, szkolenia otwarte czy też zamknięte. Niezależnie jednakże od charakteru tychże szkoleń wydziela się rozliczne funkcje tychże warsztatów.http://byctata.pl/ Do nich zalicza się chociażby funkcję adaptacyjną. Jest to funkcja, która ma na celu przede wszystkim dopasowanie wiedzy oraz umiejętności i kierunku kariery danego pracownika stricte do wymogów jego stanowiska pracy.

Praktycznie zawsze ten typ szkoleń jest organizowany kiedy do firmy czy przedsiębiorstwa przychodzą nowi pracownicy. Kolejna funkcja szkoleń, to funkcja modernizacyjna. Jej celem jest przede wszystkim odświeżenie dawnej wiedzy z konkretnej dziedziny, mówi się także o funkcji społecznej, czyli celem szkoleń jest w tym przypadku rozwój zdolności interpersonalnych. Na koniec jeszcze jedna funkcja – funkcja innowacyjna. Celem jest szkolenie pracowników w nowych rozwiązaniach, czyli ma ona na celu rozwój intelektualny i dalsze kształcenie się.

Artykuł dzięki: